2-hexacopter-s-nex
hexa_2_male
hexa_1_male
hexa_3_male
hexa_5_male

Hexacopters S-Nex

ZASTOSOWANIE np.:

  • monitorowanie upraw, wzrostu roślin, nawodnienia,
  • identyfikacja rozmiaru szkód, a w rolnictwie lub szkód łowieckich,
  • sprawdzanie stanu drzewostanu,
  • tworzenie map geodezyjnych.

 

FUNKCJONALNOŚCI:

możliwość zamontowania:

  • aparatu do NDVI,
  • kamery termowizyjnej,
  • specjalnej przystawki do odstraszania dzikich zwierząt wyrządzających szkody

modułowa budowa: 

  • daje bardzo duże możliwości rozbudowy lub zmiany funkcjonalności,
  • pozwala optymalizować koszty użytkowania

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

waga 7,5 kg, czas lotu do 30 min., zasięg do 3 km,

  • wyposażony w stabilizator do aparatów/kamer o wadze max. 600 g.